Calibration Center

Image

I KNOW CAL Co.,Ltd.

เราได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025
(ISO/IEC 17025 : 2017) จาก สมอ. หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0348

เราพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษางานด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม ให้ลูกค้ามั่นใจในทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ สามารถสอบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และประชาคมอาเชียน

Image
Image
Image
Download Scope Accredit ISO/IEC 17025

Download Scope Accredit ISO/IEC 17025

ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ
(Scope of Calibration)
มาตรฐานระดับสากล

มาตรฐานระดับสากล

ใบรับรอง ISO/IEC 17025
(Certificate of Accreditation)
Step Service

Step Service

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
(Step Service)
Fast Service

Fast Service

บริการงานสอบเทียบเร่งด่วน
(Fast Service)
On-site / In-house Service

On-site / In-house Service

บริการรับ-ส่งเครื่องมือวัด
(Delivery Service)

OUR PRODUCT

เราสามารถจัดหาเครื่องมือวัดได้หลากหลายอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกประเภทการวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการันตีคุณภาพเครื่องมือวัดที่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ซึ่งให้บริการครบวงจร ทั้งจัดจำหน่ายพร้อมสอบเทียบเครื่องมือวัด และการซ่อมแซมเครื่องมือวัด