Food texture analyzer กับการควบคุมคุณภาพภายในโรงงาน

เครื่อง Food Texture Analyzer คือ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของชิ้นงานตัวอย่าง และจำลองการเคี้ยวอาหารของมนุษย์  ซึ่งเป็นการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของอาหาร เป็นค่าต่างๆ เช่น ค่าความกรอบ ค่าความแน่นเนื้อ ค่าความนุ่ม ค่าความเหนียว ฯลฯ ใช้เพื่อวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ยา เครื่องสำอาง และตัวเครื่องจะต้องทำงานร่วมกับหัวจับ (Grip & Fixture) และโปรแกรม (Software) เพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่อง Food Texture Analyzer เป็นเครื่องที่จำเป็นสำหรับโรงงานอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยแล้ว ยังต้องผ่านการทดสอบเชิงคุณภาพอีกด้วย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ เช่น โรงงานมันฝรั่งทอดกรอบ
Image

มันฝรั่ง เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง สามารถรับประทานได้หากนำมาปรุงสุก ทั้งแบบการย่าง อบ และทอด เป็นอาหารที่คนทั่วโลกนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทอดกรอบ จะเป็นที่ชื่นชอบในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากผ่านการปรุงรส และ ทอดกรอบให้เหลืองอร่ามน่ารับประทาน

แต่การทอดกรอบนั้น ในปัจจุบัน เป็นการทอดกรอบผ่านเครื่องจักร ทำให้ในบางครั้งการทอดออกมานั้นอาจจะได้ผลผลิตที่มีความกรอบไม่สม่ำเสมอ  การวัดเนื้อสัมผัสของมันฝรั่งจึงเป็นเรื่องที่ช่วยให้การควบคุมคุณภาพของโรงงานนั้นมีความแม่นยำ และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยใน 1 ล็อตการนำเข้าผลผลิต ทางผู้ผลิตจะสุ่มตัวอย่างออกมาเพื่อทดสอบว่า ‘มันฝรั่งดิบล็อตนี้ มีความสุก-ดิบ ตามที่โรงงานกำหนดไว้หรือไม่’ เพราะถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ออกมาก็จะได้สินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน

และหากมันฝรั่งเหล่านั้นผ่านการทดสอบขั้นแรกมาแล้ว ก็ต้องผ่านการทดสอบควากรอบ เมื่อมันฝรั่งเหล่านั้นผ่านการทอดมาแล้วด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคจะสัมผัสได้เมื่อรับประทาน และค่าการทดสอบเหล่านี้ยังเอื้อประโยชน์ในการวิเคราะห์การเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าได้อีกด้วย

Image

เครื่องที่ใช้ทดสอบ : BRAVO food texture analyzer model TA Prime 
Load cell Capacity : 1000N
BlackHole Software 
ทดสอบด้วยวิธี Texture Profile Analysis ( TPA )

ค่าที่ได้จากการทดสอบ
- Hardness  คือค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการกดหรือเทียบได้กับการเคี้ยวครั้งแรก มีหน่วยเป็นแรงเช่น นิวตัน
- Cohesiveness การเกาะติด เกาะตัวกันเองของเนื้ออาหารหรือเชื่อมแน่นภายในของโครงสร้างเนื้ออาหาร หาได้จาก อัตราส่วนของพื้นที่ใต้กราฟส่วนที่เป็นค่าบวกของการเคี้ยวครั้งที่ 2 และครั้งที่ 1
- Crispness  คือค่าความกรอบ

ซึ่งหากโรงงานไม่ได้นำสินค้ามาทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัส การควบคุมคุณภาพการผลิตภายในโรงงานก็จะเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้สินค้าที่ได้ มีคุณภาพออกมาไม่สม่ำเสมอกันแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงลบต่อสินค้าอีกด้วย 

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ 
02-328-6878
Line : @techquality
ดูรายละเอียดสินค้า คลิกเลย !