แผ่นแปะสติ๊กเกอร์ต่างๆ เค้ามีการวัดความยาวนานกันอย่างไร ?

ทุกวันนี้งานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ถึงแม้โลกเราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันหมดแล้ว แต่การทำสื่อแบบออฟไลน์ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่มาก และ 1 ในนั้นคือการทำสื่อแบบสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ลงทุนไม่มาก และเข้าถึงลูกค้าได้ในทันที มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถเก็บรักษาได้ ในบางชนิดจะสามารถทนแดดทนฝนได้ดี เหมาะกับสื่อที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงนานๆ เช่น สติ๊กเกอร์สื่อโปรโมชั่นต่างๆ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ

Image

ซึ่งสติ๊กเกอร์เหล่านี้ จะมีเทปกาวในตัว และแต่ละแบบจะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยทางผู้ผลิตแผ่นสติ๊กเกอร์เหล่านี้ก็มีความต้องการให้สินค้าของเค้าใช้ได้นานที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ จนกลายเป็น Brand Royalty ได้ในที่สุด

แต่การที่ลูกค้าจะพึงพอใจในสินค้าได้นั้น สินค้าเหล่านี้ต้องมีคุณภาพที่ดี ใช้งานได้ยาวนาน เหล่าผู้ผลิตเองก็ต้องนำสินค้ามาทดสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ออกไปสู่มือผู้บริโภคนั้น   ตรงตามคุณภาพที่ได้กำหนดไว้

Image

การทดสอบแผ่นกาว สติ๊กเกอร์ต่างๆนั้น สามารถทดสอบได้ด้วยเครื่อง Lasting Adhesive Tester โดยทางแบรนด์ Bravo แบรนด์จากทาง Tech-Quality Co.,ltd นั้น มีทั้งตัวเครื่องสำหรับการทดสอบ ตุ้มน้ำหนักที่สามารถเลือกขนาดได้ พร้อมด้วย Timer แบรนด์ Omron แบรนด์ที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพที่ดีเยี่ยม รวมทั้งอุปกรณ์เสริมได้แก่ Strip Cutters ที่สามารถตัดชิ้นงานได้ขนาด 25.4 มม., Bravo Standard Roller น้ำหนักขนาด 2 กิโลกรัม

Image

เครื่องที่ใช้ทดสอบ : Bravo Lasting Adhesive Tester Model LAT Series - Black and White Color

อุปกรณ์เสริม  :

1.Bravo Strip Cutter ตัดชิ้นงานได้ขนาด 25.4 มม.

2.Bravo Standard Roller น้ำหนักขนาด 2 กิโลกรัม

3.ตุ้มน้ำหนัก ที่สามารถเลือกขนาดได้ตามความต้องการ

Black Color with Omron Timer

White Color