3 point bending test ชื่อนี้..ทดสอบอะไรได้บ้าง

3 Point Bending เป็นการทดสอบทางกลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการทดสอบแรงดัดงอแบบ 3 จุด เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะแข็ง วัสดุเปราะเช่นเซรามิก กระจกและวัสดุประกอบ (composite) เนื่องจากการทดสอบแรงดึงแรงกดปกติไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหัวจับชิ้นงานจะทำให้เกิดรอยบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแตกหักของชิ้นงาน ทำให้ไม่สามารถนำค่าที่ได้จากการทดสอบไปประเมิณผลต่อได้ การทดสอบแบบ 3 point bending จึงเป็นการทดสอบด้วยการที่ให้แรงกระทำ ณ จุดกึ่งกลาง และให้แรงจะกระจายไปยังปลายทั้ง 2 ด้านของชิ้นงาน

Image

โดยการทดสอบ 3 point bending สามารถทำการทดสอบได้ทั้ง เหล็ก ยาง ไม้ กระจก พลาสติกชนิดแข็ง และอาหารบางประเภท ซึ่งการทดสอบนี้จำเป็นอย่างมากกับโรงงานผลิตเหล็ก ยาง ไม้ กระจก โดยเฉพาะวัสดุเปราะง่าย อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ว่าหากใช้การทดสอบแรงดึงปกติ ก็จะทำให้ชิ้นงานเกิดรอยบยพื้นผิวได้ และทำให้ค่าที่ออกมานั้นไม่ใช่ค่าการทดสอบอย่างแท้จริง สามารถทดสอบตามมาตรฐานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ASTM D790&ISO 178 Plastic Bend Testing

ASTM C158 Flexural Bend Testing for Glass

ASTM C1161 Flexural Bend Ceramics Test Equipment

ASTM C393 Flexural Sandwich Composites

ISO 7438 Bend Testing of Metal

Image

ปกติแล้วการทดสอบ 3 point bending จะมีเครื่องทดสอบที่รองรับได้หลากหลายชนิด แต่ในกรณีนี้เราจะใช้ร่วมกับเครื่อง Universal Testing Machine และ เครื่อง Food Texture Analyzer โดยมีอุปกรณ์เสริมต่างๆดังนี้

1.เครื่องที่ใช้ทดสอบ : BRAVO Universal Testing Machine model MS1/LL Pro

ตัวอย่างในคลิป : แผ่นยาง, เหล็ก, กระจก

BlackHole Data Analysis and control software

ทดสอบด้วยวิธี 3 Point Bending Testกดชมคลิปวิดีโอเพื่อดูการทดสอบเพิ่มเติม

 

2.เครื่องที่ใช้ทดสอบ : BRAVO Food Texture model TA Prime

ตัวอย่างในคลิป : บิสกิต

BlackHole Data Analysis and control software

ทดสอบด้วยวิธี 3 Point Bending Test กดชมคลิปวิดีโอเพื่อดูการทดสอบเพิ่มเติม