ทำไม การสอบเทียบเครื่อง Universal Testing Machine จึงเป็นเรื่องสำคัญ ?

Image

การสอบเทียบเครื่อง Universal Testing Machine เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ ในการรักษาคุณภาพ และประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือ นำไปใช้งานงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงในการตรวจวัดคุณสมบัติของสินค้า

โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อเครื่องมือทดสอบมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ในทุกครั้งของการทดสอบ เนื่องจากหัวใจหลักของการสอบเทียบ คือการลดความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น

Image

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือของเรานั้นถึงเวลาที่ต้องสอบเทียบแล้ว ?

อย่างแรกคือการครบกำหนดรอบปี ตามที่บริษัทสอบเทียบได้กำหนดไว้ บางบริษัทจะกำหนดสอบเทียบเมื่อครบ 365 วัน บางบริษัทฯจะกำหนดให้วันที่ส่งของของปีที่แล้วเป็นวันครบกำหนด เมื่อใช้งานเครื่องมือทดสอบไประยะหนึ่ง อายุการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆอาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นผลต่อการวัด จากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ เคมีจากชิ้นงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูวันครบกำหนดได้ที่ใบ certificate ของบริษัทฯสอบเทียบนั้นๆ

แล้วเครื่อง Universal Testing Machine ที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว จะทดสอบอะไรได้บ้าง คลิกด้านล่างเลย